Rada obchodních poradců


Velvyslanec Raymond Flynn

Velvyslanec Flynn získal vzdělání na Providence College, kde působil jako americký basketbalový hráč; sloužil ve Sněmovně reprezentantů ve státě Massachusetts v letech 1971 až 1978 a v městské radě Bostonu v letech 1978 až 1983. Od roku1984 do roku 1993 působil jako neoblíbenější starosta v historii Bostonu. Rovněž pracoval jako předseda komise Americké konference starostů pro hladovějící a bezdomovectví.

V roce 1993 ho Bill Clinton jmenoval velvyslancem Spojených států u Svaté stolice. Po skončení svého funkčního období velvyslance v roce 1997 neúnavně pracoval na povzbuzení a podpoře odpovědného občanství prostřednictvím vystoupení v místním a celostátním rádiu, televizi a v tisku. Velvyslanec Flynn je poradcem pro public relations ve společnosti Stemtech v otázkách sociální odpovědnosti.

Spencer M. Reese, Esq.

Pan Reese studoval na Colorado College a získal bakalářský titul v oboru obchodního podnikání a předtím, než začal navštěvovat právnickou fakultu Washington University School of Law, pracoval v pojišťovnictví. Po získání titulu J.D. začal svou právnickou praxi v oblastech environmentálního práva a obchodních řízení v Boise ve státě Idaho.

Pan Reese je členem právnické komory států Colorado a Missouri a je aktivním členem právní rady Asociace přímého prodeje a výboru pro vztahy s vládou . Pracoval jako interní poradce v sektoru přímého prodeje a byl poradcem řady společností v tomto oboru. Pan Reese je právním poradcem společnosti Stemtech v otázkách zákonů týkajících se přímého prodeje a předpisů DSA.

A. Wes Siegner, Esq.

Pan Siegner je právníkem ve společnosti Hyman, Phelps & McNamara, získal titul B.A. na Brown University a titul M.A. na University of Minnesota, následně pak vystudoval právo na Cornell University.

Pracoval jako právní poradce a mluvčí v otázkách public relations pro obchodní asociace potravinových doplňků a je registrovaným lobistou ve federálních a legislativních otázkách. Pan Siegner je právním poradcem společnosti Stemtech v otázkách dodržování předpisů FDA a FTC.